लग्न एजन्सी युनियन हनुमा नेट लिमिटेड eng rus ukr

सहकार


हनुमा लग्न एजन्सी युनियन संकेतथळार तुमकां येवकार!

तुमकां आमच्या संबंदीत कार्यावळींत वांटो घेवपाचो आसल्यार , फॉर्म भरात .

ही साईट खास करून लग्न एजन्सी खातीर तयार केल्या. आमच्या साइट वरवीं, तुमी तुमच्या ग्राहकांक अमेरिकेंत, कॅनडा, युरोपीय देशांनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आनी हेर देशांनी जिवीत भागीदार सोदपाक मदत करूंक शकतात. तुमच्या बायल ग्राहकांक मजत करून, तुमकां कमावपाचीय संद मेळटा: आमच्यो एजन्सी सेवा दादल्यां खातीर शुल्क आकारतात, आनी आमच्या डेटाबेस आनी एजन्सीच्या बायल ग्राहकांक दादल्यां मदीं संवाद घडोवन हाडपी दरेक एजन्सी, पत्रां, फोटो, ऑनलायन गप्पा, डिलिव्हरी खातीर कमिशन मेळटा भेटवस्तू, आपल्या शारांत बसका घडोवन हाडप.

आमच्या संबंदीत कार्यावळींत नोंदणी करून तुमी :
- तुमी आमच्या डेटाबेसांत अपलोड केल्ल्या प्रोफायलांचेर मेळयतात - तुमकां दरेक सक्रिय प्रोफायला खातीर $0.75-1.25 मेळटा (सक्रीयीकरण कमिशन फोटोंच्या दर्ज्याचेर आनी प्रमाणाचेर आदारून आसता);
- पत्रवेव्हार - तुमकां चलये कडल्यान दरेक जापे खातीर $3.00-3.70 मेळटात (दर जापेक कमिशन पत्राक प्रतिसाद दिवपाच्या वेळार आनी ग्राहकाच्या प्रोफायलांत व्हिडियो उपलब्धतायेचेर आदारून आसता);
- अतिरिक्त फोटो विनिमय - तुमकां दर एका फोटो खातीर $1,00 मेळटात, एक दादल्यान चलयेक धाडटात वा दादल्याक चलये कडल्यान मेळ्ळा आनी ताणें फारीक केल्लें;
- चॅट्स आनी व्हिडियो-चॅट्स - तुमकां साद्या गप्पा खातीर दर मिण्टाक $0.15 (15 सेंट), एक व्हिडियो प्रवाहान दर मिण्टाक $0.30 (30 सेंट) व्हिडियो गप्पा मेळटा (जेन्ना दादलो चलयेचो व्हिडियो पळयता वा... उरफाटें), $0.45 (45 सेंट) दर मिण्टाक डबल व्हिडियो प्रवाहासयत व्हिडियो गप्पा (दादलो आनी चली दोगांय वेबकॅम चालू करून गप्पा मारतात), दर सेकंदाक बिलिंग;
- कॉन्फरन्स कॉलांचें आयोजन - तुमच्या एजन्सींतल्या चलये वांगडा दर एका कॉन्फरन्स कॉला खातीर तुमकां $5 मेळटात (प्रक्रियाची तंत्रीक संघटना आनी दुभाष्याक शुल्क आमी भरतले);
- व्हिडियो-क्लिप्स - तुमच्या चलयेच्या व्हिडियोच्या दादल्याच्या दर एका पुनरावलोकना खातीर तुमकां $0.12-1.00 मेळटात (दर पळोवपाचें कमिशन व्हिडियोच्या दर्ज्याचेर आनी काळा प्रमाण बदलता);
- गिफ्ट डिलिव्हरी - तुमकां एका चलयेक भेट डिलिव्हरी करपाक $5.00 मेळटा आनी ताचे वांगडाच भेट खरेदी केल्यार तुमकां पयशे मेळटात;
- बसका घडोवन हाडप - तुमच्या बायल ग्राहक आनी आमच्या ग्राहक हांचे मदीं बसका स्थापन करपा खातीर तुमकां $25-$35 मेळटात.

तुमच्या आवडीच्या चलनांत आनी तुमकां सोयीचें अशे तरेन म्हयन्याक कमिशन दितात.

तुमी आमच्या नेटवर्कांत सामील जावपाक तयार आसात जाल्यार :

©Hanuma Net Ltd., 2001-2022. All rights reserved.