Công đoàn cơ quan hôn nhân Hanuma Net Ltd eng rus ukr

Sự hợp tác


Chào mừng đến với trang web của cơ quan hôn nhân Hanuma!

Nếu bạn muốn tham gia vào chương trình liên kết của chúng tôi, điền vào mẫu .

Trang web này được tạo ra đặc biệt cho các cơ quan hôn nhân. Với trang web của chúng tôi, bạn có thể giúp khách hàng của mình tìm được bạn đời ở Hoa Kỳ, Canada, các nước Châu Âu, Úc, New Zealand và các nước khác. Giúp đỡ khách hàng nữ của bạn, bạn cũng có cơ hội kiếm tiền: dịch vụ đại lý của chúng tôi có tính phí đối với nam giới và mỗi đại lý tổ chức giao tiếp giữa nam giới từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi và khách hàng nữ của đại lý, nhận hoa hồng cho thư, ảnh, trò chuyện trực tuyến, gửi quà tặng, tổ chức các cuộc họp trong thành phố của họ.

Bằng cách đăng ký vào chương trình liên kết của chúng tôi, bạn kiếm được trên:
- hồ sơ bạn tải lên cơ sở dữ liệu của chúng tôi - bạn nhận được 0,75-1,25 đô la cho mỗi hồ sơ được kích hoạt (hoa hồng kích hoạt phụ thuộc vào chất lượng và số lượng ảnh);
- thư từ - bạn nhận được $ 3,00-3,70 cho mỗi câu trả lời từ cô gái (hoa hồng cho mỗi câu trả lời tùy thuộc vào thời gian trả lời thư và tính khả dụng của video trong hồ sơ của khách hàng);
- trao đổi ảnh bổ sung - bạn nhận được $ 1,00 cho mỗi bức ảnh, do một người đàn ông gửi cho một cô gái hoặc một người đàn ông nhận từ một cô gái và được anh ta trả tiền;
- trò chuyện và trò chuyện video - bạn nhận được 0,15 đô la (15 xu) mỗi phút trò chuyện đơn giản, 0,30 đô la (30 xu) mỗi phút trò chuyện video với một luồng video (khi một người đàn ông xem video của một cô gái hoặc ngược lại), 0,45 đô la (45 xu) mỗi phút trò chuyện video với luồng video đôi (cả nam và nữ đều bật trò chuyện bằng webcam), thanh toán theo giây;
- tổ chức các cuộc gọi hội nghị - bạn nhận được $ 5 cho mỗi cuộc gọi hội nghị với một cô gái từ cơ quan của bạn (tổ chức kỹ thuật của quy trình và phí cho thông dịch viên sẽ do chúng tôi thanh toán);
- video-clip - bạn nhận được 0,12-1,00 đô la cho mỗi lần đánh giá video của cô gái của bạn bởi một người đàn ông (hoa hồng cho mỗi lượt xem khác nhau tùy thuộc vào chất lượng và thời lượng của video);
- chuyển quà - Bạn kiếm được 5 đô la cho mỗi lần gửi quà cho một cô gái cộng với bạn kiếm được tiền khi mua quà;
- tổ chức các cuộc họp - bạn nhận được $ 25- $ 35 để thiết lập các cuộc họp giữa khách hàng nữ của bạn và khách hàng của chúng tôi.

Hoa hồng được trả hàng tháng bằng đơn vị tiền tệ mà bạn chọn và theo cách thuận tiện cho bạn.

Nếu bạn đã sẵn sàng tham gia mạng lưới của chúng tôi:

©Hanuma Net Ltd., 2001-2024. All rights reserved.